Header image tel./fax (22) 715-30-00 do 02
kom. 693 303 909 lub 693 909 909

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
Biuro rachunkowe

ul. Geodetów 48, 05-500 Piaseczno
Biuro czynne poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
line decor
  
line decor
 
 
 


Działalność

Firma zajmuje się podatkami, księgowością, rachunkowością i finansami.

Doskonale jesteśmy zorientowani w całości zagadnień księgowych i podatkowych.

Szczególnie interesują nas prace polegające na organizowaniu księgowości, wdrażaniu nowych rozwiązań w zagadnieniach rachunkowości i finansów, poszukiwaniu nowych, efektywniejszych metod rozwiązywania problemów podatkowych i ekonomicznych oraz organizowanie rachunkowości zarządczej.

Prezes firmy jest specjalistą w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Opracowujemy plany kont, procedury konsolidacyjne, wzory sprawozdawczości wewnętrznej, itp.


W zakresie doradztwa podatkowego proponujemy :
udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych
projektowanie rozwiązań gospodarczych w celu uzyskania założonych skutków podatkowych
ustalenie zobowiązań podatkowych wynikających z nietypowych operacji gospodarczych
ocena umów w zakresie wynikających z nich obowiązków podatkowych
ocena poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie opodatkowania
udzielanie porad, wyjaśnień i opinii w zakresie prowadzenia ewidencji wymaganych przez przepisy prawa podatkowego
badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem w zakresie zaszłości gospodarczych
badanie prawidłowości dokumentowania operacji gospodarczych dla celów podatkowych
badanie prawidłowości prowadzenia ewidencji pod kątem wymagań prawa podatkowego
badanie prawidłowości i rzetelności sporządzonych deklaracji i zeznań podatkowych
wspomaganie podatników, płatników i inkasentów w ich kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej :
przygotowanie pism z zapytaniami i wniosków kierowanych do organów podatkowych w ramach normalnego funkcjonowania firmy
przygotowanie wyjaśnień, odwołań, wniosków w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych
ocena możliwości wzruszenia decyzji podatkowych
weryfikacja i ocena ustaleń kontroli
reprezentowanie podatników w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych oraz innych postępowań administracyjnych
inne usługi dotyczące doradztwa podatkowego zlecane przez przedsiębiorstwa

Wykonujemy przeglądy ksiąg rachunkowych i dokumentacji firmy - identyfikujemy i eliminujemy błędy

Wykonujemy projekty w zakresie organizacji pionów finansowo - księgowych (zakładowe plany kont, regulaminy kontroli wewnętrznej, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne , instrukcje kasowe , karty obowiązków i odpowiedzialności, inne instrukcje. i regulaminy)

Świadczymy usługi doradcze w zakresie wyboru zintegrowanych systemów informatycznych oraz wspomagamy procesy ich wdrażania.

Dokonujemy analizy finansowej firm w tym określamy ewentualne zagrożenia kontynuacji działalności.

Usługowo prowadzimy księgi rachunkowe

Zapraszamy do współpracy

Kontakt (adres, telefony, e-mail)