Header image tel./fax (22) 715-30-00 do 02
kom. 693 303 909 lub 693 909 909

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
Biuro rachunkowe

ul. Geodetów 48, 05-500 Piaseczno
Biuro czynne poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
line decor
  
line decor
 
 
 

Aktualności

Aktualne stawki podatkowe

Stawka podatku od osób fizycznych w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 18% podstawy wymiaru minus kwota 556 zł 02 gr
85 528   14 839  zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528  zł

Kwota miesięczna zmieniejszająca podatek - 46,33 zł; roczna - 556,00 zł
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku : 3 091,00  złr

Aktualności ZUS

ZUS właściciela (preferencyjne zasady dla rozpoczynających pierwszy raz działalność gospodarczą i korzystających z ulgi w składkach)

 kwiecień - grudzień 2012 r.
Społeczne - podstawa 450,80 zł
Emerytalne 87,84 zł
Rentowe 36,00 zł
Chorobowe 11,03 zł
Wypadkowe 7,52 zł
Razem 143,06
 
Zdrowotne - podstawa 2 828,31 zł
Do zapłaty 254,55 zł


Składki

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
kwiecień - grudzień 2012 r.
Ubezpieczenia społeczne 83101010230000261395100000 674,88 623,05
Ubezpieczenie zdrowotne 78101010230000261395200000 254,55 254,55
Fundusz Pracy 73101010230000261395300000 51,83 51,83
Razem 981,26 929,43

Wysokość składek ubezpieczeniowych ZUS w 2012 r.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód
kwiecień - grudzień 2012 r.
Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 8,00%
Ubezpieczenie chorobowe  2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe 0,67% — 3,86%
Fundusz pracy  2,45%
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych   0,10%
Ubezpieczenie zdrowotne  9,00%
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego w 2011 r. wynosi r. wynosi 2 704 zł 31 gr

Podstawa wymiaru składek w 2012 r.

kwiecień - grudzień 2 115 zł 60 gr

Wartość poszczególnych składników ubezpieczenia w 2012 r.

  kwiecień - grudzień  
emerytalne 412 zł 97 gr
rentowe 169 zł 25 gr
chorobowe  51 zł 83 gr
wypadkowe  40 zł 83 gr
fundusz pracy  51 zł 83 gr
zdrowotne 254 zł 55 gr


Aktualne odsetki ustawowe i podatkowe

Odsetki ustawowe

od 15 grudnia 2008 13,00%

Odsetki od zaległości podatkowych w skali roku

od 10 maja 2012 14,50%


Aktualne ryczałty

Stawki ryczałtu w ryczałcie ewidencjonowanym

najem   8,5%
wolne zawody 20,0%
dla usług wymienionych w art. 12 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 17,0%
handel   3,0%
usługi   8,5%
produkcja   5,5%
Limit obrotów, którego przekroczenie nie pozwala na opodatkowanie w sposób zryczałtowany (od początku następnego roku podatkowego): 150 tys. euro

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych

za okres do 900 cm3 od 900 cm3
od 14 listopada 2007 0,5214 0,8358

Diety krajowe

za okres Dieta Noclegi Dojazd
aktualnie 23,00 34,50 4,60